Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Gminy Rudniki

Brak opisu obrazka 

URZĄD GMINY W RUDNIKACH
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

Godziny pracy:
Poniedziałek od 7:30 do 15:00
Wtorek od 7:30 do 16:00
Środa od 7:30 do 15:00
Czwartek od 7:30 do 16:00
Piątek od 7:30 do 15:00

Nr rachunku bankowego: 25 8909 1045 0050 0500 1661 0004
Właściciel rachunku: Gmina Rudniki
Bank: Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Radłów
SWIFT: POLUPLPR

Informacje publiczne będące w posiadaniu UG w Rudnikach i nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie Urzędu - art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.):

"(...)
Art 10. 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
(...)"

Poniżej przedstawiamy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:
RTFWzór wniosku o informację publiczną.rtf
DOCXObowiązek informacyjny RODO.docx
 

UWAGA:
Informujemy, że w dniu 01-02-2009 r. nastąpiła zmiana dostawcy Biuletynu Informacji Publicznej.
Statyczna wersja dotychczasowego Biuletynu Informacji Publicznej jest dostępna tutaj (plik spakowany ZIP ok. 360 MB).
 

 

Wersja XML