Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2013

Data: Nazwa: Załącznik:
08-03-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dalachów PDFum20130308.pdf
21-03-2013 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudnikach PDFum20130321.pdf
21-03-2013 Przebudowa boiska trawiastego do piłki nożnej w Cieciułowie PDFum20130321-1.pdf
04-04-2013 Przebudowa drogi gminnej nr 101024 O w Julianpolu PDFum20130404.pdf
19-04-2013 Kompleksowa usługa sprzątania budynku szkoły Gimnazjum Publicznego w Rudnikach im. Andrzeja Wajdy oraz terenu wokół szkoły - Zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej PDFum20130419.pdf
06-05-2013 Świadczenie usług doradztwa prawnego polegających na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT), poprzedzonego kompleksową analizą zasadności roszczeń będących przedmiotem postępowania przed organami orzekającymi i sądami PDFum20130506.pdf
24-05-2013 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach: Rudniki, Łazy, Młyny PDFum20130524.pdf
12-06-2013 Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFum20130612.pdf
PDFa1um20130612.pdf
24-06-2013 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad inwestycją: "Przebudowa budynku urzędu gminy" PDFum20130624.pdf
25-06-2013 Przebudowa budynku urzędu gminy PDFum20130625.pdf
08-07-2013 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki PDFum20130708-b.pdf
PDFum20130708-k.pdf
PDFum20130708-u.pdf
PDFum20130708-G.pdf
08-07-2013 Przebudowa budynku OSP na Sołeckie Centrum Integracji w Mirowszczyźnie - zamówienie uzupełniające PDFum20130708.pdf
12-08-2013 Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie gminy Rudniki w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 PDFum20130812.pdf
26-08-2013 Usługa cateringu dla dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Dalachowie i Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dalachowie PDFum20130826.pdf
30-08-2013 Dostawa węgla PDFum20130830.pdf
25-10-2013 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki - zamówienie uzupełniające PDFum20131025.pdf
28-10-2013 Przebudowa ul. Piaskowej w Rudnikach PDFum20131028-1.pdf
28-10-2013 Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Rudnikach - zamówienie uzupełniające PDFum20131028-2.pdf
18-12-2013 Dostawa paliw płynnych PDFum20131218.pdf
27-12-2013 Dostawa oleju opałowego - zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej PDFum20131227.pdf
30-12-2013 Dostawa węgla - zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej PDFum20131230.pdf

 

 

 

Wersja XML