Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia powyżej 130 000 złotych

 • Ogłoszenie o zamówieniu

   Budowa tężni w Rudnikach jako przeciwdziałanie skutkom COVID-19
  Data publikacji: 19-07-2022 14:13
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi krajowej nr 42 w zakresie budowy ścieżek pieszo – rowerowych dla trzech odcinków na terenie Gminy Rudniki
  Data publikacji: 24-06-2022 14:00
 • Ogłoszenie o zamowieniu

  Zastosowanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Rudniki w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  Data publikacji: 30-05-2022 12:18
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Budowa drogi dojazdowej do gruntów Kuźnica – Dalachów
  Data publikacji: 23-03-2022 12:11
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Przebudowa dróg gminnych: Młyny-Odcinek, Ignachy – Żytniów
  Data publikacji: 17-12-2021 13:57
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki
  Data publikacji: 09-12-2021 14:41
 • Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

  Usługa eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudniki
  Data publikacji: 27-10-2021 13:57
 • Ogłoszenie o zamówieniu

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki w roku 2021
  Data publikacji: 10-09-2021 10:32
 • Ogłoszenie o przetargu

  Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Rudniki systemie odbioru odpadów komunalnych w latach 2022–2023
  Data publikacji: 07-09-2021 10:01
Wersja XML