Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2014

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2014 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
484/2013 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO484-2013.pdf
507/2013 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2014 r. PDFURIO507-2013.pdf
689/2013 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2019 Gminy Rudniki PDFURIO689-2013.pdf
739/2013 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Rudniki PDFURIO739-2013.pdf

 

Wersja XML