Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2014

Data: Nazwa: Załącznik:
07-02-2014 Przebudowa budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań PDFum20140207.pdf (1,77MB)
05-03-2014 Dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PDFum20140305.pdf (921,01KB)
26-03-2014 Budowa Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości - zamówienie uzupełniające PDFum20140326.pdf (3,34MB)
20-05-2014 Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaworzno Bankowe i przebudowa drogi gminnej Nr 101029 O w miejscowości Jaworzno Bankowe PDFum20140520.pdf (2,00MB)
03-06-2014 Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFum20140603-1.pdf (2,34MB)
PDFum20140603-2.pdf (2,18MB)
PDFum20140603-3.pdf (2,92MB)
PDFum20140603-4.pdf (2,33MB)
PDFum20140603-5.pdf (2,14MB)
04-07-2014 Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu PDFum20140704.pdf (3,49MB)
25-06-2014 Usługi ubezpieczeniowe w zakresie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego PDFum20140625-3.pdf (1,01MB)
PDFum20140625-2.pdf (575,12KB)
PDFum20140625-1.pdf (1 016,51KB)
02-07-2014 Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu systemowego pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFum20140702.pdf (2,49MB)
04-07-2014 Prace hydrauliczno-remontowe w ramch realizacji projektu systemowego pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych Gminy Rudniki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PDFum20140704.pdf (1,82MB)
10-07-2014 Remont PSP w Jaworznie PDFum20140710.pdf (1,67MB)
19-08-2014 Remont Szkoły Podstawowej w Jaworznie - zamówienie uzupełniające PDFum20140819.pdf (1,40MB)
02-09-2014 Przebudowa drogi w Starym Bugaju. Przebudowa drogi gminnej w Brzezinach. PDFum20140902.pdf (1,97MB)
05-09-2014 Zakup energii elektrycznej PDFum20140905.pdf (2,07MB)
23-09-2014 Wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dalachów - zamówienie uzupełniające PDFum20140923.pdf (1,37MB)
30-09-2014 Przebudowa drogi gminnej nr 101014 O w Dalachowie PDFum20140930.pdf (1,84MB)
10-10-2014 Remont - modernizacja dróg gminnych: Nr 101020 O i Nr 101021 O Jaworzno - Słowików od skrzyż. z DK nr 42 w Mirowszczyźnie do skrzyż. dróg gminnych w Słowikowie PDFum20141010.pdf (2,59MB)
07-11-2014 Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego PDFum20141107.pdf (576,75KB)
20-11-2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostki podległej gminie tj. Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFum20141120-1.pdf (2,60MB)
20-11-2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z jednostki podległej gminie tj. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach PDFum20141120-2.pdf (2,60MB)
20-11-2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Rudniki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego PDFum20141120-3.pdf (2,80MB)