Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 roku

Data Nazwa dokumentu Załącznik
19-02-2014 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Postanowienie
24-02-2014 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Obwieszczenie
28-02-2014 Zarządzenie Nr 17.2014 Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ17-2014.pdf
27-11-2012 Uchwała Rady Gminy Rudniki w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUXVIII-147-2012.pdf
20-01-2014 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych PDFInformacja
20-01-2014 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. PDFInformacja
31-03-2014 Zarządzenie Nr 28.2014 Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego PDFZ28-2014.pdf
03-04-2014 Informacja Rejonowej  Komisji Wyborczej nr 35 w Opolu o składzie i dyżurach PDFInformacja
07-04-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
PDFObw20140407.pdf
28-04-2014 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 PDFObwieszczenie
29-04-2014 Zarządzenie Nr 42.2014 Wójta Gminy Rudniki w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych

PDFZ42-2014.pdf

05-05-2014 Zarządzenie Nr 43.2014 Wójta Gminy Rudniki w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych PDFZ43-2014.pdf
24-05-2014 Zarządzenie Nr 49.2014 Wójta Gminy Rudniki w sprawie zmiany składu obwodowej komisji wyborczej PDFZ49-2014.pdf
Wersja XML