Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nazwa inwestycji: Rozbudowie kanalizacji sanitarnej z Rudnik w kierunku Jaworzna. Planowane przedsięwzięcie przewidziane jest na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb Jaworek: 44/2, 45/1, 45/2, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/2, 51/1, 52, 53/2, 55/1, 56/1, 57, 59, 60/2, 66/2, 67/4, 67/2, 68/3, 68/4, 68/1, 179, 182, 90, 91/2, 92, 93, Obręb Mirowszczyzna dz. nr 279/2.

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
08-05-2014 Zawiadomienie Wójta Gminy Rudniki o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20140508-1.pdf
08-05-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20140508-2.pdf
03-06-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20140603.pdf
11-06-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materriałów w ww. sprawie PDFobw20140611.pdf
15-07-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20140715.pdf

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
10-06-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20140610-1.pdf
10-06-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20140610-2.pdf
24-07-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzeniua oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. PDFobw20140724.pdf
28-07-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materriałów w ww. sprawie PDFobw20140728.pdf
01-09-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20140901.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa zbiornika wodnego Jaworek.

Numery ewidencyjne działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na które będzie oddziaływać realizowane przedsięwzięcie: 147/3, 180, 159/2, 147/6, 146, 301/1, 159/6, 189, 1670, 148, 149, 162, 153, 154, 189/10, 350/1, 473/1, 192, 194/1, 195/1, 196/1, 197/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/1, 469, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 190/4, 193/2, 207/1, 171, 155, 160

Kontynuacja postępowania z roku 2013. Wszystkie pozostałe dokumenty znajdują się tutaj

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
25-08-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wydaniu decyzji uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20140825.pdf

Nazwa inwestycji: Budowa zbiornika wodnego Jaworek.

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
19-11-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20141119-1.pdf
19-11-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia PDFobw20141119-2.pdf
12-12-2014 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o przedłużeniu zakończenia postępowania PDFobw20141212.pdf
  Postępowanie kontynuowane w roku 2015  

Wersja XML