Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2022
  Data publikacji: 22-02-2022 13:54
 • Komunikat

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
  Data publikacji: 04-02-2022 14:20
 • Wyniki konsultacji społecznych

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki, Ignachy, Stary Bugaj, Stawki Żytniowskie i Teodorówka dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 03-02-2022 11:49
 • Ogłoszenie

  konsultacje z mieszkańcami miejscowości Teodorówka w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 20-12-2021 13:49
 • Ogłoszenie

  konsultacje z mieszkańcami miejscowości Stawki Żytniowskie w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 20-12-2021 13:46
 • Ogłoszenie

  konsultacje z mieszkańcami miejscowości Bliźniaki w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 20-12-2021 13:44
 • Ogłoszenie

  konsultacje z mieszkańcami miejscowości Stary Bugaj w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 20-12-2021 13:40
 • Ogłoszenie

  konsultacje z mieszkańcami miejscowości Ignachy w sprawie zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości
  Data publikacji: 20-12-2021 13:33
 • Wyniki konsultacji społecznych

  Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
  Data publikacji: 29-10-2021 08:12
Wersja XML