Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne

 • Wyniki konsultacji społecznych

  Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
  Data publikacji: 30-10-2020 09:02
 • Komunikat

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał
  Data publikacji: 20-10-2020 15:49
 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
  Data publikacji: 13-10-2020 15:05
 • Komunikat

  Brak opisu obrazka
  o przeprowadzeniu konsultacji projektów uchwał
  Data publikacji: 15-09-2020 15:47
 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
  Data publikacji: 05-11-2019 15:08
 • Komunikat

  o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
  Data publikacji: 25-10-2019 12:38
 • Komunikat

  Wójta Gminy Rudniki z dnia 12 lutego 2019 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  Data publikacji: 12-02-2019 09:30
 • Wyniki konsultacji społecznych

  Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 24-01-2019 14:58
 • Wyniki konsultacji społecznych

  dotyczących projektu „Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
  Data publikacji: 05-11-2018 12:51
Wersja XML