Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum przetargów - ROK 2015

 • Informacja o zawarciu umowy

  Informujemy, że w dniu 27 listopada 2015 roku została zawarta umowa na zadanie p.n. "Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki".
  Data publikacji: 27-11-2015 13:42
 • Ogłoszenie o przetargu

  Sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rudniki
  Data publikacji: 08-12-2015 11:00
 • Ogłoszenie o przetargu

  Zamówienie Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  Dostawa oleju opałowego
  Data publikacji: 04-12-2015 14:26
 • Ogłoszenie o przetargu

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki
  Data publikacji: 02-10-2015 12:26
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach
  Data publikacji: 04-09-2015 12:45
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach
  Data publikacji: 07-07-2015 14:31
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Młyny - Odcinek
  Data publikacji: 21-04-2015 15:33
 • Ogłoszenie o przetargu

  Rozbudowę kanalizacji sanitarnej Rudniki - Jaworzno
  Data publikacji: 20-02-2015 13:13
Wersja XML