Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Data Nazwa dokumentu Załącznik
04-02-2015 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum Postanowienie
24-06-2015 Zarządzenie Nr 0050.64.2015 Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów referendalnych PDFZ64-2015.pdf
15-07-2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum PDFobw20150715.pdf
12-08-2015 Zarządzenie Nr 0050.81.2015 Wójta Gminy Rudniki w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum PDFZ81-2015.pdf
Wersja XML