Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2015

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2015
(oświadczenia składane w 2015 i 2016 roku)

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak - PDFOM2015-APyziak.pdf

Pracownicy samorządowi:
Iwona Napieraj - Zastępca Wójta - PDFOM2015-INapieraj.pdf
Marianna Krzykawiak - Sekretarz Gminy Rudniki - PDFOM2015-MKrzykawiak.pdf
Beata Wolf-Morawiak - Skarbnik Gminy - PDFOM2015-BWolfMorawiak.pdf

Jednostki organizacyjne:
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2015-JPawlaczyk.pdf
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2015-ECiszkiewicz.pdf
Danuta Zając - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2015-DZajac.pdf
Teresa Włodarczyk - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2015-TWlodarczyk.pdf

Przedszkole:
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2015-BWojcik.pdf

Szkoły:
Alina Olewińska - Dyrektor PSP w Cieciułowie - PDFOM2015-AOlewinska.pdf
Grzegorz Domański - Dyrektor PSP w Dalachowie - PDFOM2015-GDomanski.pdf
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2015-APolak.pdf
Ewa Wolna - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2015-EWolna.pdf
Andrzej Krzak - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudnikach - PDFOM2015-AKrzak.pdf

Oświadczenia na początek i koniec sprawowania urzędu/funkcji:

Szkoły:
Barbara Kubik - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2015k-BKubik.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2015p-APolak.pdf - na początek sprawowania funkcji
Dariusz Niedrygoś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudnikach - PDFOM2015k-DNiedrygos.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Andrzej Krzak
- Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Rudnikach - PDFOM2015p-AKrzak.pdf - na początek sprawowania funkcji

Wersja XML