Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2016

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów Jaworzno Bankowe - Cieciułów

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
13-05-2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20160513.pdf
06-06-2016 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. PDFobw20160606.pdf
21-06-2016 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji środowiskowej PDFobw20160621-2.pdf
18-07-2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia PDFobw20160718.pdf

 Nazwa przedsięwzięcia: Prowadzenie punktu zbierania odpadów - w tym odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w Rudnikach

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
21-06-2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20160621-1.pdf

 Nazwa przedsięwzięcia: Rozbudowa drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno-Julianpol

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
23-06-2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20160623.pdf
24-08-2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20160824.pdf
Wersja XML