Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2017 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
461/2016 Uchwała w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2017 rok PDFURIO461-2016.pdf
462/2016 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO462-2016.pdf
702/2016 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rudniki PDFURIO702-2016.pdf
62/2017 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Rudniki na 2017 r. PDFURIO62-2017.pdf
Wersja XML