Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017

Nazwa przedsięwzięcia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Słowikowie

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
09-01-2017 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20170109.pdf
10-01-2017 Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20170110.pdf
17-03-2017 Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. PDFobw20170317.pdf

Nazwa przedsięwzięcia: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zakład stolarski wraz z jego rozbudową zlokalizowanego w miejscowości Cieciułów

Data: Nazwa dokumentu: Załączniki:
09-01-2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji PDFobw20171031.pdf

 

Wersja XML