Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum przetargów - ROK 2017

 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"
  Data publikacji: 12-10-2017 09:00
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki
  Data publikacji: 20-12-2017 14:24
 • Ogłoszenie o przetargu

  Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki
  Data publikacji: 13-12-2017 14:04
 • Ogłoszenie o przetargu

  Dostawa paliwa dla Gminy Rudniki
  Data publikacji: 09-11-2017 15:20
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek"
  Data publikacji: 25-10-2017 14:52
 • Zapytanie ofertowe

  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy zbiornika wodnego Jaworek wraz z odmuleniem ręcznym źródlisk i wykoszeniem ręcznym nieużytków.
  Data publikacji: 13-11-2017 14:01
 • Ogłoszenie o przetargu

  Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu pompowego w ramach modernizacji przepompowni wody w Jaworku
  Data publikacji: 18-10-2017 11:36
 • Ogłoszenie o przetargu

  Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu pompowego w ramach modernizacji przepompowni wody w Jaworku
  Data publikacji: 03-10-2017 15:09
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworska, ul. Reymonta, ul. Ogrodowej w Rudnikach oraz przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku.
  Data publikacji: 28-07-2017 12:43
Wersja XML