Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2017

Data: Nazwa: Załącznik:
30-03-2017 r. Zakup samochodu bojowego dla OSP Żytniów PDFum20170330.pdf
06-04-2017 r. Przebudowa drogi gminnej nr 101022 o Jaworzno - Mostki – Polesie, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną w Julianpolu do obiektu Sołecki Dom Spotkań w Mostkach PDFum20170406.pdf
19-04-2017 r. Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego PDFum20170419.pdf
12-06-2017 r. Przebudowa budynku magazynowego na lokale socjalne w Dalachowie PDFum20170612.pdf
PDFa1um20170612.pdf
12-06-2017 r. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego PDFum20170612-1.pdf
PDFum20170612-2.pdf
PDFum20170612-3.pdf
13-06-2017 r. Budowa Orlika Lekkoatletycznego w Rudnikach PDFum20170613.pdf
29-06-2017 r. Odbiór, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki PDFum20170629-1.pdf
PDFum20170629-2.pdf
30-08-2017 r. Budowa wodociągu z przyłączami wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Żytniowie w systemie zaprojektuj i wybuduj. PDFum20170830.pdf
01-09-2017 r. Przebudowa dróg gminnych ul. Joanny Żubr, ul. Dworska, ul. Reymonta, ul. Ogrodowej w Rudnikach oraz przebudowa drogi dojazdowej w Jaworku. PDFum20170901-2.pdf
PDFum20170901-1.pdf
PDFa1um20170901.pdf
05-12-2017 r. Dostawa paliwa dla Gminy Rudniki PDFum20171205.pdf
11-12-2017 r. Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek" PDFum20171211.pdf
20-12-2017 r. Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki PDFum20171220.pdf
28-12-2017 r. Utrzymanie, konserwacja i eksploatacja instalacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rudniki PDFum20171228.pdf
Wersja XML