Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu pompowego w ramach modernizacji przepompowni wody w Jaworku
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.10.2017 r. godz. 9.00
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja o treści złożonych ofert: PDFinf20171012.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFinf20171016.pdf
Wersja XML