Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych na terenie proponowanego Użytku Ekologicznego "Jaworek"
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.11.2017 r. godz. 10.30
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia z dnia 03-11-2017 r.: PDFwyj20171103.pdf
Informacja o treści złożonych ofert: PDFinf20171120.pdf
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf20171130.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
Wersja XML