Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2018 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
579/2017 Uchwała w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2018 rok PDFURIO579-2017.pdf
580/2017 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO580-2017.pdf
679/2017 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rudniki PDFURIO679-2017.pdf
683/2017 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Rudniki na 2018 r. PDFURIO683-2017.pdf
Wersja XML