Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018

Data: Nazwa: Załącznik:
24-01-2018 r. Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach w ramach projektu "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" PDFum20180124.pdf
16-03-2018 r. Zakup i dostawa wraz z montażem kompletnego zestawu pompowego w ramach modernizacji przepompowni wody w Jaworku PDFum20180316.pdf
22-03-2018 r. Przebudowa i termomodernizacja przedszkola w Rudnikach PDFum20180322.pdf
PDFa1um20180322.pdf
06-04-2018 r. Zagospodarowanie parku w Rudnikach PDFum20180406.pdf
29-05-2018 r. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie Rudniki PDFum20180529.pdf
05-06-2018 r. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Rudniki PDFum20180605.pdf
04-07-2018 r. Przebudowa dróg gminnych Nr 101048 O i Nr 101049 O Żytniów - Chwiły PDFum20180704.pdf
29-10-2018 r. Zakup energii elektrycznej PDFum20181029.pdf
19-12-2018 r. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki PDFum20181219-1.pdf
PDFum20181219-2.pdf
PDFz1um20181219.pdf
PDFz2um20181219.pdf
Wersja XML