Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum przetargów - ROK 2018

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Data publikacji: 11-12-2018 15:56
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Data publikacji: 04-12-2018 16:22
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Data publikacji: 15-11-2018 12:43
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Data publikacji: 07-09-2018 13:58
 • Ogłoszenie o przetargu

  Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Data publikacji: 07-09-2018 13:32
 • Zapytanie ofertowe

  Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane)
  Data publikacji: 02-07-2018 10:38
 • Zapytanie ofertowe

  Opracowanie 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Jaworzno Bankowe (wskazanym w załączniku nr 4), Faustianka (wskazanym w załączniku nr 5), Żytniów (wskazanym w załączniku nr 6)
  Data publikacji: 28-06-2018 11:31
 • Ogłoszenie o przetargu

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudnikach stanowiącej mienie gminne
  Data publikacji: 24-07-2018 15:36
 • Zapytanie ofertowe

  Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki w roku 2018
  Data publikacji: 18-06-2018 09:18
Wersja XML