Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2017

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2017
(oświadczenia składane w 2017 i 2018 roku)

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak - PDFOM2017-APyziak.pdf

Pracownicy samorządowi:
Iwona Napieraj - Zastępca Wójta - PDFOM2017-INapieraj.pdf
Marianna Krzykawiak - Sekretarz Gminy Rudniki - PDFOM2017-MKrzykawiak.pdf
Beata Wolf-Morawiak - Skarbnik Gminy - PDFOM2017-BWolf-Morawiak.pdf
Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego - PDFOM2017-MGajda.pdf

Jednostki organizacyjne:
Janina Pawlaczyk - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2017-JPawlaczyk.pdf
Elżbieta Ciszkiewicz - Dyrektor BOOS w Rudnikach - PDFOM2017-ECiszkiewicz.pdf
Danuta Zając - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2017-DZajac.pdf
Teresa Włodarczyk - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2017-TWlodarczyk.pdf
Zofia Zaręba - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2017-ZZareba.pdf

Przedszkole:
Barbara Wójcik - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2017-BWojcik.pdf

Szkoły:
Barbara Kubik - Dyrektor PSP w Cieciułowie - PDFOM2017-BKubik.pdf
Grzegorz Domański - Dyrektor PSP w Dalachowie - PDFOM2017-GDomanski.pdf
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2017-APolak.pdf
Ewa Wolna - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2017-EWolna.pdf
Andrzej Krzak - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudnikach - PDFOM2017-AKrzak.pdf

Oświadczenia na początek i koniec sprawowania funkcji:
Pracownicy samorządowi:
Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego - PDFOM2017p-MGajda.pdf 

Wersja XML