Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa dla wody w Gminie Rudniki

Poniżej publikujemy obowiązującą od dnia 11.07.2018 r. do dnia 10.07.2021 r. taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rudniki:

PDFTARYFA 2018-2021.pdf

Informacje dodatkowe:
Uchwała Rady Gminy Rudniki nr XXXVI/270/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - PDFUXXXVI-270-2018.pdf

Wersja XML