Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe zarządzone na dzień 21 października 2018 roku

Data Nazwa dokumentu Załącznik
13-08-2018 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Rozporządzenie
13-08-2018 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej  o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
PDFInformacja PKW.pdf
PDFInformacja PKW-2.pdf
27-03-2018 Uchwała Nr XXXIV/244/2018 Rady Gminy Rudniki w sprawie podziału Gminy Rudniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFUXXXIV-244-2018.pdf
27-03-2018 Uchwała Nr XXXIV/245/2018 Rady Gminy Rudniki w sprawie podziału Gminy Rudniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFUXXXIV-245-2018.pdf
27-08-2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej PDFobw20180824.pdf
29-08-2018 Zarządzenie Nr Or.0050.100.2018 Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ100-2018.pdf
13-09-2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach PDFPostanowienie.pdf
17-09-2018 Informacja Urzędu Gminy w Rudnikach o dyżurach Urzędnika Wyborczego PDFinf20180917.pdf
24-09-2018 Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych w Obwodowych Komisjach Wyborczych PDFinf20180924.pdf
28-09-2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rudniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobw20180928.pdf
28-09-2018 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Postanowienie
02-10-2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobw20181002.pdf
03-10-2018 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta GMiny Rudniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFobw20181003.pdf
23-10-2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - WYCIĄG PDFobw20181023W.pdf
23-10-2018 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - WYCIĄG PDFobw20181023R.pdf

 


 

 • Gminna Komisja Wyborcza

  Skład, dyżury i uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Rudnikach
  Data publikacji: 11-09-2018 10:45
Wersja XML