Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Ochrony Środowiska

 • Wyniki konsultacji społecznych

  Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Data publikacji: 24-01-2019 14:58
 • Obwieszczenie

  Wójt Gminy Rudniki podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych projektów dokumentów.
  Data publikacji: 31-10-2018 14:03
 • Obwieszczenie

  dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2025
  Data publikacji: 06-09-2018 11:51
Wersja XML