Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2019

1.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2019 rok PDFZ1-2019.pdf
2.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ2-2019.pdf
3.2019 03.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Wsparcie i upowszechnienie kultury fizycznej w Gminie Rudniki w roku 2019" PDFZ3-2019.pdf
 
4.2019 03.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie - "Propagowanie i realizacja działań na rzecz kultury w Gminie Rudniki w roku 2019" PDFZ4-2019.pdf
 
5.2019 04.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ5-2019.pdf
 
6.2019 08.01.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ6-2019.pdf
7.2019 14.01.2019 Zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Faustianka PDFZ7-2019.pdf
8.2019 14.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ8-2019.pdf
9.2019 17.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ9-2019.pdf
10.2019 17.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach oraz określenia trybu pracy Komisji PDFZ10-2019.pdf
11.2019 22.01.2019 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ11-2019.pdf
 
12.2019 22.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ12-2019.pdf
13.2019 24.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ13-2019.pdf
14.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ14-2019.pdf
15.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ15-2019.pdf
16.2019 29.01.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ16-2019.pdf
17.2019 06.02.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ17-2019.pdf
 
18.2019 06.02.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Żytniowie PDFZ18-2019.pdf
19.2019 12.02.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r. PDFZ19-2019.pdf
 
20.2019 14.02.2019 Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w roku 2019 PDFZ20-2019.pdf
21.2019 15.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ21-2019.pdf
22.2019 20.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ22-2019.pdf
23.2019 20.02.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ23-2019.pdf
24.2019 22.02.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XXI edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Oleskim" PDFZ24-2019.pdf
25.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w Rudnickim Inkubatorze Przedsiębiorczości PDFZ25-2019.pdf
26.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26-2019.pdf
26A.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26A-2019.pdf
26B.2019 27.02.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ26B-2019.pdf
27.2019 01.03.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ27-2019.pdf
28.2019 01.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ28-2019.pdf
29.2019 04.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ29-2019.pdf
30.2019 06.03.2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ30-2019.pdf
31.2019 11.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ31-2019.pdf
32.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr OR.120.12.2018 Wójta Gminy Rudniki z dnia 21.12.2018 r. PDFZ32-2019.pdf
33.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach Andrzeja Krzaka PDFZ33-2019.pdf
34.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ34-2019.pdf
35.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ35-2019.pdf
36.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ36-2019.pdf
37.2019 12.03.2019 Zarządzenie w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu PDFZ37-2019.pdf
38.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ38-2019.pdf
39.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości gminnych PDFZ39-2019.pdf
40.2019 19.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ40-2019.pdf
41.2019 21.03.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ41-2019.pdf
42.2019 28.03.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia eliminacji gminnych "XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Rudniki PDFZ42-2019.pdf
 
43.2019 28.03.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ43-2019.pdf
44.2019 29.03.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ44-2019.pdf
45.2019 01.04.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej PDFZ45-2019.pdf
46.2019 03.04.2019 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ46-2019.pdf
47.2019 03.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ47-2019.pdf
48.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ48-2019.pdf
49.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu socjalnego na pomieszczenie tymczasowe PDFZ49-2019.pdf
50.2019 09.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ50-2019.pdf
51.2019 10.04.2019 Zarządzenie w sprawie odwołania Pana Andrzeja Krzaka ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ51-2019.pdf
52.2019 10.04.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ52-2019.pdf
53.2019 17.04.2019 Zarządzenie w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych PDFZ53-2019.pdf
54.2019 17.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ54-2019.pdf
55.2019 23.04.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ55-2019.pdf
56.2019 23.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ56-2019.pdf
57.2019 29.04.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ57-2019.pdf
58.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ58-2019.pdf
59.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach za 2018 rok PDFZ59-2019.pdf
60.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ60-2019.pdf
61.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ61-2019.pdf
62.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ62-2019.pdf
63.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ63-2019.pdf
64.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ64-2019.pdf
65.2019 02.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ65-2019.pdf
66.2019 06.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ66-2019.pdf
67.2019 09.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki nr 17/2011 z dnia 10 marca 2011 PDFZ67-2019.pdf
68.2019 13.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ68-2019.pdf
69.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ69-2019.pdf
70.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ70-2019.pdf
71.2019 17.05.2019 Zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rudniki PDFZ71-2019.pdf
72.2019 22.05.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyjęcie do Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PDFZ72-2019.pdf
73.2019 22.05.2019 Zarządzenie w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "Tajemnica Skarbowa" w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ73-2019.pdf
74.2019 23.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudnikach PDFZ74-2019.pdf
75.2019 27.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ75-2019.pdf
76.2019 28.05.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach dokonujących czynności kontrolnych PDFZ76-2019.pdf
77.2019 28.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ77-2019.pdf
78.2019 29.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ78-2019.pdf
79.2019 30.05.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Projektów Odnowy Wsi PDFZ79-2019.pdf
80.2019 30.05.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ80-2019.pdf
81.2019 03.06.2019 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach PDFZ81-2019.pdf
82.2019 04.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej PDFZ82-2019.pdf
83.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych. PDFZ83-2019.pdf
84.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ84-2019.pdf
85.2019 12.06.2019 Zarządzenie w sprawie przakazania Sołectwu Rudniki składników mienia komunalnego do używania PDFZ85-2019.pdf
86.2019 21.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ86-2019.pdf
87.2019 25.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ87-2019.pdf
88.2019 27.06.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ88-2019.pdf
89.2019 28.06.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ89-2019.pdf
90.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ90-2019.pdf
91.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ91-2019.pdf
92.2019 01.07.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ92-2019.pdf
93.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ93-2019.pdf
94.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ94-2019.pdf
95.2019 02.07.2019 Zarządzenie w sprawie nadania regulaminu korzystania z fontanny na terenie Centrum Przesiadkowego w Rudnikach PDFZ95-2019.pdf
96.2019 05.07.2019 Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu w parku w Rudnikach PDFZ96-2019.pdf
97.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ97-2019.pdf
98.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ98-2019.pdf
99.2019 08.07.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego PDFZ99-2019.pdf
100.2019 11.07.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy PDFZ100-2019.pdf
101.2019 11.07.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ101-2019.pdf
102.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ102-2019.pdf
103.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej PDFZ103-2019.pdf
104.2019 05.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ104-2019.pdf
105.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ105-2019.pdf
106.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ106-2019.pdf
107.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ107-2019.pdf
108.2019 13.08.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania do użytkowania Sołectwu Janinów składników mienia komunalnego do używania PDFZ108-2019.pdf
109.2019 19.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ109-2019.pdf
110.2019 23.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ110-2019.pdf
111.2019 27.08.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ111-2019.pdf
112.2019 30.08.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania Sołectwu Rudniki składników mienia komunalnego do używania PDFZ112-2019.pdf
113.2019 02.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ113-2019.pdf
114.2019 03.09.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzoru wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego PDFZ114-2019.pdf
115.2019 03.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ115-2019.pdf
116.2019 05.09.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ116-2019.pdf
117.2019 05.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ117-2019.pdf
118.2019 09.09.2019 Zarządzenie w sprawie uchylenia zarządzenia dotyczącego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ118-2019.pdf
119.2019 09.09.2019 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ119-2019.pdf
120.2019 10.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ120-2019.pdf
121.2019 12.09.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im, Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ121-2019.pdf
122.2019 12.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ122-2019.pdf
123.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ123-2019.pdf
124.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ124-2019.pdf
125.2019 17.09.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudniki PDFZ125-2019.pdf
126.2019 18.09.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ126-2019.pdf
127.2019 18.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ127-2019.pdf
128.2019 23.09.2019 Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 0050.82/2016 Wójta Gminy Rudniki z dnia 14.09.2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Rudniki PDFZ128-2019.pdf
129.2019 23.09.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Rudniki PDFZ129-2019.pdf
130.2019 23.09.2019 Zarządzenie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu PDFZ130-2019.pdf
131.2019 24.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ131-2019.pdf
132.2019 30.09.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ132-2019.pdf
133.2019 02.10.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ133-2019.pdf
134.2019 04.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ134-2019.pdf
135.2019 07.10.2019 Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości PDFZ135-2019.pdf
136.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach PDFZ136-2019.pdf
137.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ137-2019.pdf
138.2019 10.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ138-2019.pdf
139.2019 14.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ139-2019.pdf
140.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ140-2019.pdf
141.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ141-2019.pdf
142.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ142-2019.pdf
143.2019 15.10.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ143-2019.pdf
144.2019 18.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ144-2019.pdf
145.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ145-2019.pdf
146.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ146-2019.pdf
147.2019 21.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ147-2019.pdf
148.2019 22.10.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ148-2019.pdf
149.2019 22.10.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnikach do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań PDFZ149-2019.pdf
150.2019 23.10.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej PDFZ150-2019.pdf
151.2019 25.10.2019 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Gminy Rudniki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok PDFZ151-2019.pdf
152.2019 28.10.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych na terenie Gminy Rudniki PDFZ152-2019.pdf
153.2019 31.10.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ153-2019.pdf
154.2019 31.10.2019 Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Rudnikach PDFZ154-2019.pdf
155.2019 04.11.2019 Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora jednostki oświatowej PDFZ155-2019.pdf
156.2019 07.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ156-2019.pdf
157.2019 15.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ157-2019.pdf
158.2019 19.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ158-2019.pdf
159.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie Regulaminu Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczoci w Rudnikach PDFZ159-2019.pdf
160.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy oraz wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia PDFZ160-2019.pdf
161.2019 25.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ161-2019.pdf
162.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ162-2019.pdf
163.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ163-2019.pdf
164.2019 26.11.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ164-2019.pdf
165.2019 29.11.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ165-2019.pdf
166.2019 29.11.2019 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży rzeczowych składników majątkowych PDFZ166-2019.pdf
167.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie PDFZ167-2019.pdf
168.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieciułowie PDFZ168-2019.pdf
169.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żytniowie PDFZ169-2019.pdf
170.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie PDFZ170-2019.pdf
171.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Andrzeja Wajdy w Rudnikach PDFZ171-2019.pdf
172.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Publicznym Przedszkolu w Rudnikach PDFZ172-2019.pdf
173.2019 04.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ173-2019.pdf
174.2019 10.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ174-2019.pdf
175.2019 11.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ175-2019.pdf
176.2019 13.12.2019 Zarządzenie w sprawie przejęcia nieruchomości w drodze darowizny PDFZ176-2019.pdf
177.2019 17.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ177-2019.pdf
178.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ178-2019.pdf
179.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie powołania komisji mieszkaniowej PDFZ179-2019.pdf
180.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych do przeprowadzenia eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Rudniki PDFZ180-2019.pdf
181.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok PDFZ181-2019.pdf
182.2019 30.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany treści Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Rudnikach PDFZ182-2019.pdf
183.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ183-2019.pdf
184.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ184-2019.pdf
185.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ185-2019.pdf
186.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ186-2019.pdf
187.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ187-2019.pdf
188.2019 31.12.2019 Zarządzenie w sprawie zniany Zasad (polityki) rachunkowości PDFZ188-2019.pdf


Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki jako kierownika jednostki

Nr: Data: Temat: Załącznik:
OR.120.1.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Rudniki PDFZ120-1-2019.pdf
OR.120.2.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych PDFZ120-2-2019.pdf
OR.120.3.2019 02.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Rudniki do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem PDFZ120-3-2019.pdf
OR.120.4.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-4-2019.pdf
OR.120.5.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej pod nazwą Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach oraz ustalenia szczegółowego zakresu czynności likwidacyjnych PDFZ120-5-2019.pdf
OR.120.6.2019 15.01.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Rudniki do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Rudniki oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności PDFZ120-6-2019.pdf
OR.120.7.2019 30.04.2019 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-7-2019.pdf
OR.120.8.2019 11.06.2019 Zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Rudnikach na okres upałów PDFZ120-8-2019.pdf
OR.120.9.2019 06.08.2019 Zarządzenie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Rudniki PDFZ120-9-2019.pdf
OR.120.10.2019 19.08.2019 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach PDFZ120-10-2019.pdf
OR.120.11.2019 16.09.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku PDFZ120-11-2019.pdf
OR.120.12.2019 12.11.2019 Zarządzenie w sprawie przekazania składników majątku PDFOR.120.12.2019.pdf
OR.120.13.2019 15.11.2019 Zarządzenie w sprawie inwenaryzacji składników majątkowych PDFOR.120.13.2019.pdf

 

Wersja XML