Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 roku

Data Nazwa dokumentu Załącznik
19.04.2019 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego PDFPostanowienie.pdf
19.04.2019 Zarządzenie nr 30.2019 Wójta Gminy Rudniki w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych PDFZ30-2019.pdf
19.04.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Rudniki o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku PDFObw20190418.pdf
19.04.2019 Informacja Rejonowej  Komisji Wyborczej nr 34 w Opolu o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach PDFInformacja.pdf
19.04.2019 Dyżury Urzędnika Wyborczego w gminie Rudniki PDFDyżuryUW.pdf
19.04.2019 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFInformacja.pdf
19.04.2015 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych PDFInf20190419.pdf
19.04.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych PDFInfouprawnieniach.pdf
19.04.2019 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego PDFInfPKW.pdf
28.04.2019 Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych PDFinfKW28042019.pdf
29.04.2019 Dyżury Urzędnika Wyborczego w gminie Rudniki PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO.pdf
06.05.2019 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku PDFPostanowienie_KW_Opole_III.pdf
13.05.2019 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12 PDFObwieszczenie13052019.pdf
22.05.2019 Składy Okręgowych Komisji Wyborczych w gminie Rudniki PDFSkłady OKW.pdf
25.05.2019 Informacja PDFInformacja.pdf

 

Wersja XML