Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2018

PDFSKONSOLIDOWANY BILANS JST ZA 2018 R..pdf
PDFBILANS JB- SPR. ŁĄCZNE ZA 2018 R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 R. - SPR. ŁĄCZNE.pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI- SPR. ŁĄCZNE ZA 2018 R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI- SPR. ŁĄCZNE ZA 2018 R..pdf
PDFBILANS Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 R..pdf
PDFBILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ ZA 2018 R..pdf
PDFINFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 R..pdf
PDFRACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2018 R..pdf
PDFZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA 2018 R..pdf

PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PSP Żytniów.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PSP Jaworzno.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PSP Rudniki.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PP Rudniki.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. BOOS Rudniki.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PSP Dalachów.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2018 r. PSP Cieciułów.pdf

Wersja XML