Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty miejscowych planów

PDFprognoza oddziaływania na środowisko (Żytniów).pdf
PDFprognoza oddziaływania na środowisko (Jaworzno Bankowe).pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Żytniów)- rysunek.pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Żytniów).pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Jaworzno Bankowe).pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Jaworzno Bankowe)- rysunek.pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Faustianka)- rysunek.pdf
PDFprojekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (fragment obrębu Faustianka).pdf
PDFprognoza oddziaływania na środowisko obręb Faustianka.pdf
PDFuzasadnienie wraz z podsumowaniem (obręb Faustianka).pdf
PDFuzasadnienie wraz z podsumowaniem (obręb Jaworzno Bankowe).pdf
PDFuzasadnienie wraz z podsumowaniem (obręb Żytniów).pdf
 

Wersja XML