Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2020

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2020 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
563/2019 Uchwała w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2020 rok PDFURIO-563-2019.pdf
564/2019 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO-564-2019.pdf
652/2019 Uchwała w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Rudniki PDFURIO-652-2019.pdf
654/2019 Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2020 rok PDFURIO-654-2019.pdf

 

Wersja XML