Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

 • Zapytanie ofertowe

  Wykonanie przeglądów pięcioletnich i rocznych stanu technicznego publicznych dróg gminnych
  Data publikacji: 13-04-2021 15:43
 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach
  Data publikacji: 17-11-2020 11:32
 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach
  Data publikacji: 23-10-2020 14:44
 • Zaproszenie do składania ofert

  Wykonanie aktualizacji  Gminnej Ewidencji Zabytków, Programu opieki  nad zabytkami oraz  Planu ochrony zabytków na wypadek  konfliktu  zbrojnego i sytuacji  kryzysowych na terenie  gminy Rudniki
  Data publikacji: 29-07-2020 11:41
 • Zapytanie ofertowe

  usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudniki
  Data publikacji: 08-07-2020 08:41
 • Zapytanie ofertowe

  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki - w roku 2020
  Data publikacji: 04-06-2020 15:42
 • Zapytanie ofertowe

  nadzór inwestorski dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie i wodociągu w Słowikowie"
  Data publikacji: 11-05-2020 13:14
 • Zapytanie ofertowe

  dostawa i montaż lamp hybrydowych LED
  Data publikacji: 05-05-2020 14:48
Wersja XML