Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia poniżej 130 000 złotych

  • Zapytanie ofertowe

    Wykonanie przeglądów pięcioletnich i rocznych stanu technicznego publicznych dróg gminnych
    Data publikacji: 13-04-2021 15:43
  • Zaproszenie do składania ofert

    Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach
    Data publikacji: 17-11-2020 11:32
  • Zaproszenie do składania ofert

    Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach
    Data publikacji: 23-10-2020 14:44
  • Zaproszenie do składania ofert

    Wykonanie aktualizacji  Gminnej Ewidencji Zabytków, Programu opieki  nad zabytkami oraz  Planu ochrony zabytków na wypadek  konfliktu  zbrojnego i sytuacji  kryzysowych na terenie  gminy Rudniki
    Data publikacji: 29-07-2020 11:41
  • Zapytanie ofertowe

    usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudniki
    Data publikacji: 08-07-2020 08:41
  • Zapytanie ofertowe

    unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki - w roku 2020
    Data publikacji: 04-06-2020 15:42
  • Zapytanie ofertowe

    nadzór inwestorski dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie i wodociągu w Słowikowie"
    Data publikacji: 11-05-2020 13:14
  • Zapytanie ofertowe

    dostawa i montaż lamp hybrydowych LED
    Data publikacji: 05-05-2020 14:48
Wersja XML