Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:

Przebudowa dróg gminnych z podziałem na zadania :
Zadanie 1 -  Przebudowa drogi dojazdowej w Mirowszczyźnie,

Zadanie 2 – Przebudowa drogi w Mirowszczyźnie ( w kierunku przejazdu kolejowego)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2020 r. do godz. 0900
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PDFSIWZ.pdf
ZIPdokumentacja projektowa.zip
ZIPzałączniki.zip
Informacja o treści złożonych ofert: PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

 

Wersja XML