Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania: Utworzenie żłobka SKRZACIK w Rudnikach
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 13.03.2020 r. do godz. 0900
Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PDFSIWZ.pdf
ZIPzałączniki.zip
ZIPdokumentacja projektowa.zip
Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SIWZ: PDFpytania odpowiedzi zmiana SIWZ.pdf
ZIPzałączniki.zip
Informacja o treści złożonych ofert: PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf
Informacja o treści złożonych ofert - uzupełnienie: PDFInformacja o treści złożonych ofert-uzupełnienie.pdf
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie umowy Ogłoszenie

 

Wersja XML