Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Rudniki;

                     cz. 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności   Zamawiającego
                     cz. 2 - Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego
                     cz. 3 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Termin składania ofert: 27.03.2020 r. do godz. 1100

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
DOCXSIWZ + załączniki 1-5.docx
XLSZałącznik nr 6 do SIWZ - Gmina Rudniki 2020.xls

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ: 
PDFpytania odpowiedzi zmiana specyfikacji.pdf
PDFSzkodowość UNIQA.pdf                                                              
PDFSzkodowość Concordia 6.02.2020.pdf                                                                                              
XLSPoprawiony zał. nr 6 do SIWZ tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w gminie Rudniki.xls                                                                                                

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego z dnia 23.03.2020 r.: 
PDFpytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego z dnia 24.03.2020 r.: 
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Wersja XML