Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Za rok 2019

Oświadczenia majątkowe składane za rok 2019

Wójt Gminy Rudniki
Grzegorz Domański - PDFOM2019-GDomański.pdf

Zastępca Wójta Gminy Rudniki
Anna Sekienda - PDFOM2019-ASekienda.pdf

Pracownicy samorządowi:
Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy - PDFOM2019-INapieraj.pdf
Iwona Napieraj - Sekretarz Gminy - PDFOM2019K-INapieraj.pdf - na koniec sprawowania funkcji
Beata Wolf-Morawiak - Skarbnik Gminy - PDFOM2019-BWolf-Morawiak.pdf
Małgorzata Gajda - Kierownik Referatu Organizacyjnego - PDFOM2019-MGajda.pdf

Jednostki organizacyjne:
Małgorzata Preś - Kierownik GOPS w Rudnikach - PDFOM2019-MPreś.pdf
Teresa Włodarczyk - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2019-TWłodarczyk.pdf
Zofia Zaręba - Specjalista pracy socjalnej GOPS Rudniki - PDFOM2019-ZZaręba.pdf
Daria Grzesik - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych GOPS w Rudnikach - PDFOM2019-DGrzesik.pdf
Arkadiusz Spodymek - Dyrektor GOKSiR w Rudnikach - PDFOM2019-ASpodymek.pdf

Szkoły:
Agata Polak - Dyrektor PSP w Jaworznie - PDFOM2019-APolak.pdf
Anna Cieśla - Dyrektor PSP w Żytniowie - PDFOM2019-ACieśla.pdf
Barbara Kubik - Dyrektor PSP w Cieciułowie - PDFOM2019-BKubik.pdf
Dariusz Niedrygoś - Dyrektor PSP w Dalachowie - PDFOM2019-DNiedrygos.pdf
Piotr Rasztar - Dyrektor PSP w Rudnikach - PDFOM2019-PRasztar.pdf

Przedszkole:
Aneta Matląg-Konieczna - Dyrektor PP w Rudnikach - PDFOM2019-AMatląg-Konieczna.pdf
 

Wersja XML