Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworznie Bankowym i wodociągu w Słowikowie

Termin składania ofert: 06.05.2020 r. do godz. 900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
                                                                           PDFSIWZ.pdf
                                                                           ZIPZałączniki do SIWZ.zip
                                                                           ZIPdokumentacja techniczna cz.1.zip
                                                                           ZIPdokumentacja techniczna cz. 2.zip
                                                                           ZIPdokumentacja techniczna cz. 3.zip
                                                                           ZIPdokumentacja techniczna cz. 4.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie;

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ: 
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ .pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ.pdf
PDFFormularz ofertowy.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie
PDFZmiana SIWZ.pdf

Informacja o otwarciu ofert:
JPEGinformacja o otwarciu ofert.jpeg

Otwarcie ofert

Informacja o treści złożonych ofert: PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie umowy: Ogłoszenie

Wersja XML