Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola w Rudnikach na dwa lokale mieszkalne w ramach   procedury repatriacyjnej

Termin składania ofert: 29.04.2020 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
                                                                 PDFSIWZ.pdf
                                                                 ZIPZałączniki do SIWZ.zip
                                                                 ZIPDokumentacja techniczna.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ: 
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego, zmiana SWIZ.pdf

Informacja o otwarciu ofert:
JPEGinformacja o otwarciu ofert.jpeg

Otwarcie ofert

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFinformacja o treści złożonych ofert.pdf
 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie umowy: Ogłoszenie


                                                                         

                                                                        

Wersja XML