Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2019

PDFInformacja dodatkowa za 2019 r.- spr. łączne.pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2019 r..pdf
PDFBilans jednostki budżetowej za 2019 r..pdf
PDFBilans JB- spr. łączne za 2019 r..pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019r.- spr. łączne.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 r..pdf
PDFSkonsolidowany bilans JST za 2019r.pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2019 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat JST za 2019r.- spr. łączne.pdf
PDFInformacja dodatkowa za 2019 r..pdf
 

PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PP w Rudnikach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PSP w Dalachowie.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PSP w Żytniowie.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PSP w Rudnikach.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PSP w Jaworznie.pdf
PDFSprawozdanie finansowe za 2019 rok PSP w Cieciułowie.pdf
 

Wersja XML