Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Wyposażenie do Żłobka SKRZACIK w Rudnikach

Termin składania ofert: 28.09.2020 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Wersja XML