Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Opis zadania: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę: kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Młyny, kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej we wsi Łazy z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Rudnikach

Termin składania ofert: 05.11.2020 godz. 1000

Dokumenty:
DOCXZaproszenie do składania ofert.docx
DOCFORMULARZ OFERTY- załącznik nr 1.doc
DOCProjekt umowy- załącznik nr 2.doc
PDFPLAN SYTUACYJNY ŁAZY , MŁYNY- załącznik nr 3.pdf
 

Wersja XML