Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Budowa i przebudowa dróg z podziałem na zadania:
                       Zadanie 1 - Budowa drogi dojazdowej w Słowikowie,
                       Zadanie 2 - Przebudowa drogi dojazdowej Słowików - Dalachów

Termin składania ofert: 02.12.2020 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip
ZIPDokumentacja techniczna.zip

Otwarcie ofert - transmisja online:
DOCXInformacja.docx

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Wersja XML