Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2021

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczące budżetu Gminy Rudniki na 2021 rok:

Nr uchwały: Temat: Załączniki:
476/2020 Uchwała w sprawie o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rudniki na 2021 rok PDFURIO-476-2020.pdf
599/2020 Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rudniki PDFURIO-599-2020.pdf

 

Wersja XML