Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

Termin składania ofert: 16.12.2020 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Otwarcie ofert - transmisja online:
DOCXTransmisja online z otwarcia ofert.docx

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego_2.pdf

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie

Wersja XML