Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie

Termin składania ofert: 20.01.2021 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Otwarcie ofert - transmisja online:
DOCXTransmisja online z otwarcia ofert.docx

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf
PDFInformacja o treści złożonych ofert - uzupełnienie.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o wpłynięciu odwołania do KIO:
PDFodwołanie .pdf
PDFodwołanie Rudniki 06.02.2021 podpis.pdf
PDFodpis_aktualny_KRS Rudniki.pdf
PDFRudniki pełnomocnictwo dla lidera.pdf
PDFWydruk CEIDG Rudniki.pdf
PDFPotwierdzenie wpisu Rudniki.pdf

Postanowienie KIO:
PDFPostanowienie.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
 

Wersja XML