Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Opis zadania:  Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

Termin składania ofert: 05.01.2021 r. do godz. 0900

Ogłoszenie o przetargu: Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
PDFSIWZ.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ.zip

Otwarcie ofert - transmisja online:
PDFTransmisja online z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego; Zmiana SIWZ:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego; Zmiana SIWZ.pdf

Pytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:
PDFPytania wykonawców i odpowiedzi zamawiającego.pdf

Informacja o treści złożonych ofert:
PDFInformacja o treści złożonych ofert.pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFPowiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie
 

Wersja XML