Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2021

30.12.2021:

Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

Załączniki:
PDFumowa.pdf


18.11.2021:

Usługa eksploatacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudniki

Załączniki:
PDFUmowa.pdf


16.11.2021:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Rudniki systemie odbioru odpadów komunalnych w latach 2022-2023

Załączniki:
PDFUmowa.pdf


06.10.2021:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudniki w roku 2021

Załączniki:
PDFUmowa.pdf


13.05.2021:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odcinek - Dalachów

Załączniki:
PDFUmowa.pdf


12.05.2021:

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Jaworznie

Załączniki:
PDFUmowa.pdf
PDFAneks nr 1.pdf


15.03.2021:

Budowa sali gimnastycznej w Cieciułowie

Załączniki:
PDFUmowa.pdf
PDFAneks nr 1.pdf


12.01.2021:

Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

Załączniki:
PDFumowa.pdf
ZIPZałączniki do umowy.zip
 

Wersja XML