Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostępność

Koordynator ds. dostępności - Małgorzata Preś, tel. 34/3595-072 wew. 34 e-mail: m.pres@rudniki.pl


Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:  PDFZ89-2020.pdf


Zarządzenie w sprawie przyjęcia Planu Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022: PDFZ10-2021.pdf


Plan działania: PDFPlan działania.pdf


Zarządzenie w sprawie zmiany składu zespołu roboczego ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej: PDFZ22-2021.pdf


Raport: PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf
 

Wersja XML