Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zgłoszonych zgromadzeń publicznych

29.03.2021
Godzina rozpoczęcia i zakończenia: 16.00-20.00
Miejsce przeprowadzenia zgromadzenia publicznego: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach, ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki
Ilość uczestników: 5 osób

Wersja XML