Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz

 

Załącznik

do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki

Nr 0050.60.2021 z dnia 09.06.2021 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

 

181/2

Dalachów k.m.1

 

OP1L/00028855/2

0,5900 ha

ŁIV–0,5900 ha

Przedmiotem dzierżawy są działki w

kształcie prostokąta

 

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL

 

1 000,00

30.06.

2024 r.

30.06 każdego roku

181/1

OP1L/00028855/2

0,2600 ha

ŁIV-0,2600 ha

177/1

OP1L/00026436/5

0,3990 ha
ŁIV- 0,2950 ha

RIVb – 0,1040 ha

177/2

OP1L/00026436/5

0,3000 ha

RIVb – 0,3000 ha

177/3

OP1L/00026436/5

0,2220 ha

RIVb-0,2220 ha

część działki nr 177/5

OP1L/00026436/5

0,0,315 ha

RIVb - 0,0315 ha

część działki nr 178

OP1L/00023464/9

1,0102 ha

RIVb - 0,6181 ha

ŁIV – 0,3921 ha

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajduje się w strefie osadniczej mieszkaniowej O.M

 


 

 

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Rudniki

                                                                                                                                                                                /-/ Grzegorz Domański

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Załącznik:

1. PDFWykaz nieruchomości - dzierżawa.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML