Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy     Rudniki

Nr 0050.67.2021 z dnia 30.06.2021 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Lp

 

Nr działki

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.

[ha]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Miesięczny czynsz dzierżawny bez podatku VAT

[w zł]

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

1

 

328/2

Rudniki k.m.2

 

OP1L/00028890/9

Ba - 0,0436 ha

Przedmiotem dzierżawy są działki w

kształcie wieloboków

 

Zgodnie ze studium (uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/236/2018) znajdują się w strefie niezurbanizowanej rolno-leśnej (produkcyjnej) N.RL.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Łączny czynsz dzierżawny wynosi

701,00

 

W tym:

- 358,00 od nieruchomości gruntowej;

- 343 od budynków i budowli.

31.12.

2023 r.

do 10 dnia miesiąca

329/2

OP1L/00056656/2

Ba - 0,0829 ha

Załącznik:
PDFOgłoszenie.pdf
 

Wersja XML